LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šaburas , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Glebavičius (1907-1979)
Antanas Kizys (1913-1979)
Stasė Kizienė (1919-1986)