LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dolgij Mostas (MTS, kol. „40 let Oktiabria“, anksčiau Stalino kol.)

Rajonas: Dolgij Mosto (d. Abano)

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR