LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mnogooziornas (buv. Južakovas)

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR