LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dalyviai: Augustinas Žemaitis, Aistė Žemaitienė

"Gabalėliai Lietuvos" yra nekomercinis projektas, siekiantis surinkti informaciją apie lietuvišką paveldą esantį už Lietuvos ribų. Visa surinkta informacija ir nuotraukos viešai ir nemokamai skelbiama svetainėje http://www.gabaleliailietuvos.lt tikintis, kad tai padės atrasti lietuviškas vietas tiek keliautojams ir tyrinėtojams iš Lietuvos, tiek užsieniečiams ir užsienio lietuviams (svetainė prieinama ir anglų kalba).

Į lietuvių tremties vietas nuo 1989 m. būta daug ekspedicijų. Vienos jų tiesiog lankė ir tvarkė kapus. Kitos - pastatė tremties vietose paminklus. Tačiau iki pastarųjų metų informacijos, kur tiksliai tos vietos, kur tiksliai tie paminklai ir kiek jų, būta mažai, ypač internete. Kiekvienai naujai ekspedicijai tekdavo rinkti informaciją iš naujo ieškant kontaktų Kazachijoje.

Todėl "Gabalėliai Lietuvos" ir jų autorius Augustinas Žemaitis surengė ekspediciją į Kazachiją, kurios metu ne tik, remdamasi prieinama medžiaga, pažymėjo atitinkamas vietas ir padarė jų nuotraukas, bet ir paskelbė visa tai tinklapyje, kuris lengvai pasiekiamas per "Google" paiešką, išvertė viską ir į anglų kalbą. Be "įprastų" tremties ir kalinimo vietų, "Gabalėliai Lietuvos" užfiksavo ir kitas lietuviškas vietas Kazachijoje, kurias sukūrė tenykštė lietuvių bendruomenė - daugiausia tremtinių palikuonys.

Aprašyti 9 paminklai lietuviams, lietuvių muziejus ir restoranas, lietuviškos ar su gulagais susijusios ekspozicijos bendro pobūdžio muziejuose, lietuvio kunigo pastatyta bažnyčia ir atminimo lentos jam ir kt. Taip pat, autentiškiausios buvusių lagerių vietos, apleistos jų teritorijos.

Ekspedicija finansuota asmeninėmis Augustino ir Aistės Žemaičių lėšomis.

"Gabalėliai Lietuvos" ekspedicijos metu surinkta medžiaga, nuotraukos bei dienoraščiai prieinami internetu:

Lietuviškai - http://global.truelithuania.com/lt/kazakhstan-636/

Angliškai - http://global.truelithuania.com/kazakhstan-636/