LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Irkutsko sritis

  1989-ųjų ekspedicijos Irkutsko srityje tikslas buvo surasti tremtinių kapavietes, jas inventorizuoti bei deramai sutvarkyti atiduodant amžinatilsį tremtiniams užtarnautą pagarbą; rinkti informaciją apie lietuvių trėmimo vietas, jų gyvenimą ir likimą; Sibire gyvenantiems tėvynainiams ir vietiniams skelbti viltingą Lietuvos Atgimimo žinią. Ekspedicijos metu, pagal tremtinės L. Akelaitytės-Milvidienės duotas nuorodas, buvo surastas Lietuvos šviesuolio, sūduvio knygnešio J. Akelaičio, kuris du kartus (1901 m. ir 1949 m.) buvo ištremtas į tą pačią vietą - Manzurką, kapas. Rastas ant kapo nuvirtęs milžiniškas maumedžio kryžius parvežtas į Kauną ir kaip kultūros paveldas knygnešio vaikų padovanotas Marijampolei „Tauro apygardos partizanų ir tremtinių muziejui“.

Į I-ąją moksleivių ekspediciją išvyko 61 dalyvis: 17 suaugusiųjų ir 44 moksleiviai iš visos Lietuvos (44 rajonų). Visi dalyviai, vadovaujant generaliniam vadovui A. Kalėdai, Irkutske buvo suskirstyti į penkias grupes: mobiliąją spaudos grupę (A. Sadeckas, G. Alekna, G. Adomaitytė, V. Kavaliauskienė, J. Bušmaitė) ir keturias moksleivių grupes, kurių maršrutai apėmė skirtingus Irkutsko rajonus:

I grupės: SIBIRO USOLĖ, ZIMA, CENTRALNYJ CHAZANAS, MEŽDUGRANKA, ZULUMAJUS.
II grupės: MANZURKA, POLOSKOVO KAIMAS, NIKILĖJUS, CHARBATOVAS, KORSUKOVAS, MAL. TARELIA, BIRIULKA, ZALOGAS, KAČIUGAS, VERCHOLENSKAS.
III grupės: BOL. REČKA, CHARKATAJUS, SREDNIA, KORDONAS, 52 KVARTALAS, MALYŠKINO GYVENVIETĖ, ČEREMŠANKA.
IV grupės: TAITURKA, KURTUJUS, TALNIKAS, TALJANAI.

 Ekspedicijos dalyviai su savimi turėjo atminimo lentas "Baikalas 89 - lietuvių mirties zona 1941-1955" (kiekviena grupė turėjo po tris), kurios buvo pritvirtintos lietuvių tremtinių kapinėse. Atminimo lentų autorius - dailininkas Algis Mockus, o jas išliejo Kauno ketaus liejyklos darbuotojai.

Paskutinės dvi ekspedicijos dienos buvo praleistos prie Baikalo ežero. Visų moksleivių mintys dar ilgai klaidžiojo Sibiro platybėse. Kapinės, kryžiai... Be galo daug įspūdžių, išgyvenimų. Pirmosios ekspedicijos įspūdžius aprašė Antanas Sadeckas knygoje „Obels žiedų ašaros“ (2003 m.).

Ekspedicijos organizatoriai: A. Kalėda, L. A. Linkevičius, Š. Birutis, R. Bakutis

 

 

Gairelės

 

 Atminimo lenta "Baikalas 89 - lietuvių mirties zona 1941-1955". G.Aleknos nuotrauka.

 

 I  GRUPĖ

MARŠRUTAS - ZIMA, CENTRALNYJ CHAZANAS, MEŽDUGRANKA, ZULUMAJUS

Danutė Krapavickaitė - pagrindinė vadovė

Juozas Žilys ir  Gintas Bubulas  - pagalbiniai vadovai

Mokiniai:

Žydrūnė Žilytė

Šarūnas Burža

Vytautas Rutkus

Evaldas Stanys

KęstasJurevičius

Stasys Šutrikas

Andrius Šnepeta

Remigijus Virkutis

Danas Puidokas

Nerijus Gajauskas

Rolandas Žukauskas

 Iš kairės į dešinę stovi: Stasys Šutrikas, Evaldas Stanys, Andrius Šnepeta, vadovė Danutė Krapavickaitė, Žydrūnė Žilytė, paskutinis eilėje vadovas Juozas Žilys; antroje eilėje iš kairės į dešinę stovi Vytautas Rutkus, Remigijus Virkutis, Kęstas Jurevičius, Danas Puidokas, Šarūnas Burža, Nerijus Gajauskas, Rolandas Žukauskas. Fotografavo vadovas Gintas Bubulas.

  II GRUPĖ

MARŠRUTAS - KAČIUGAS, MANZURKA, NIKILĖJUS, CHARBATOVAS, BIRIULKA, ZALOGAS, MAL. TARELIA, CHALSKAS

Rimantas Kazlėnas - pagrindinė vadovas

Felicija Kazlėnienė - pagalbinė vadovė

Mokiniai:

Tomas Baublys

Renatas Mažeika

Robertas Vyšniauskas

Robertas Šlevas

Nerijus Rastenis

Algaudas Martinka

Giedrius Daugirdas

Jonas Sereičikas

Rimantė Kazlėnaitė

Eglė Kazlėnaitė

Edmundas Aniulis

Rokas Kalvaitis

 Guli Rokas Kalvaitis; tupi, iš kairės į dešinę: vadovė Felicija Kazlėnienė, Eglė Kazlėnaitė, Giedrius Daugirdas, Robertas Vyšniauskas, Robertas Šlevas; stovi, iš dešinės į kairę: Tomas Baublys, Jonas Sereičikas, Rimantė Kazlėnaitė, Algaudas Martinka, Edmundas Aniulis, Nerijus Rastenis, Renatas Mažeika. Fotografavo vadovas Rimantas Kazlėnas.

 III GRUPĖ

MARŠRUTAS - BOL. REČKA, CHARKATAJUS, SREDNIA, KORDONAS, 52KVARTALAS, MALYŠKINO GYVENVIETĖ, ČEREMŠANKA

Valdas Gervė - pagrindinis vadovas

Violeta Kiburytė  ir Lėta Gervienė - pagalbinės vadovės

Mokiniai:

Gintaras Gricius

Artūras Varnas

Povilas Montvila

Sigitas Mitkus

Ginta Lapėnaitė

Arūnas Zakaras

Aurelijus Navickas

Artūras Ivanovas

Evaldas Kapočius

Gytis Rakauskas

Romas Bartkus

 Iš dešinės į kairę: Violeta Kiburyte,  Romas Bartkus, Arūnas Zakaras, Ginta Lapėnaitė, Gintaras Gricius, Artūras Varnas, Aurelijus Navickas, Povilas Montvila, Sigitas Mitkus, Evaldas Kapočius, Rytis Ragauskas, Lėta Gervienė, Valdas Gervė, vietinis, vietinis Sergejus Geda. Fotografavo Artūras Ivanovas.

 IV GRUPĖ

MARŠRUTAS - TAITURKA, KURTUJUS, TALNIKAS, TALJANAI

Juozas Inta - pagrindinis vadovas

Laima Vorobjova ir Vytautas Griščenko- pagalbiniai vadovai

Mokiniai:

Eglė Strigockytė

Mantvydas Kodis

Mindaugas Griška

Mindaugas Špucis

Greta Šliumbaitė

Donatas Zavadskis

Ardas Skladaitis

Stasys Krikštaponis

Dainius Gailiušas

Ruslanas Klepikovas

 

   Iš kairės į dešinę stovi: vadovas Vytautas Griščenko, ekspedicijos generolas Arvydas Kalėda, Stasys Krikštaponis, Greta Šliumbaitė, Eglė Strigockytė, Mantvydas Kodis, vadovė Laima Vorobjova. Apačioje, pirmas iš kairės vadovas Juozas Inta, Mindaugas Špucis, Dainius Gailiušas, Mindaugas Griška, Ardas Skladaitis, Ruslanas Klepikovas. Fotografavo Donatas Zavadskis.