LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Solombala, Jagrynlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR

 Solombala, Primorės raj, Archangelsko sr., Jagrynlago punktas. DabarSolombala yra Archangelsko miesto rajonas. Lietuviai čia kalėjo 1947 – 1955 m., daugumą iš jų sudarė moterys. Dirbo akmens skaldymo karjere bei miškų ūkyje. Moterys pačios kirto, pjaustė ir štabeliuodavo rąstus, dažnai tekdavo iškrauti ir pakrauti laivus. Už darbo normos neįvykdymą sumažindavo ir taip skurdų maisto davinį. Moterys nusilpo, alpdavo. Dėl didelių šalčių ir drėgno klimato einant į darbą apšaldavo kojas ir rankas. Kentėjo nuo kriminalinių kalinių vagysčių. Pirmą kalinimo pusmetį neleido susirašinėjimo, todėl kalinės slapta rašydavo laiškus ant cementinio popieriaus ir per sargybinius išsiųsdavo. Be lietuvių kalėjo rusės, lenkės, ukrainietės, latvės, suomės, estės, vokietės.