LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jercevo, Kargopollag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR