LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Funijon

Kraštas/respublika: Kamčiatkos

Valstybė: RSFSR