LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

8 km, Uchtižemlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR