LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vožajol, Ustvymlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR