LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

3 rajon, Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR