LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rachja

Kraštas/respublika: Leningrado

Valstybė: RSFSR