LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vyrja, Nyroblag

Kraštas/respublika: Molotovo (d.Permės)

Valstybė: RSFSR