LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chorol

Kraštas/respublika: Primorės

Valstybė: RSFSR