LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chorol

Kraštas/respublika: Primorės

Valstybė: RSFSR