LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čkalovo sr. (d. Orenburgo sr.)

Valstybė: RSFSR