LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Gorkio sr. (d. Nižegorodsko sr.)

Valstybė: RSFSR