LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Mechrenlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR