LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Uchtižemlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR