LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
451 Piotras Babilecas 1907 suėmimas Komija 1954-02-24
452 Stasys Babilius 1902 suėmimas 1945 Komija 1958-03-25
453 Juozas Babinas 1907 suėmimas 1945 Komija
454 Jonas Babkauskas 1911 suėmimas 1945 Lietuva
455 Stasys Babraitis 1913 suėmimas 1953 Gorkio sr. 1957-12-28
456 Jurgis Babravičius 1901 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
457 Simonas Baburinas suėmimas Ukraina
458 Petras Bačelis 1906 suėmimas 1945 Lietuva
459 Ona Bačėnienė 1922 suėmimas Komija
460 Saliamonas Bacevičius nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
461 Borisas Bacharas 1910 suėmimas Ukraina
462 Jonas Bačianskas 1914 suėmimas Baškirija grįžo
463 Kazys Bačianskas 1924 suėmimas 1952 Totorija
464 Stepas Bačiliūnas 1913 nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
465 Kazimiras Bačiulis 1926 suėmimas Ukraina
466 Juozas Bačkaitis 1912 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
467 A. Bačkauskaitė 1943 tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
468 Genė Bačkauskienė tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
469 Jonas Bačkulis 1915 nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
470 Aleksandras Bačulis 1907 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-03
471 Petras Badzilavičius 1925 suėmimas Saratovo sr.
472 Antanas Bagaslauskas 1919 suėmimas 1950 Lietuva mirė kalėjime
473 Michalas Bagdanovičius 1898 suėmimas Saratovo sr.
474 Adelė Bagdonaitė 1935 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-27 grįžo
475 Algirdas Bagdonas 1925 suėmimas 1950 Riazanės sr. 1956-07-23 grįžo
476 Antanas Bagdonas 1939 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
477 Bronius Bagdonas 1917 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
478 Jonas Bagdonas 1923 suėmimas 1951 Komija 1958-03-03
479 Julijonas Bagdonas 1889 suėmimas 1953 Kursko sr. 1955-08-12 grįžo
480 Jurgis Bagdonas 1898 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
481 Kazys Bagdonas 1924 suėmimas 1945 Komija
482 Petras Bagdonas 1925 suėmimas 1950 1956-03-29
483 Petras Bagdonas 1918 suėmimas 1943 mirė lageryje
484 Pranas Bagdonas 1929 suėmimas 1950 Lietuva mirė kalėjime
485 Pranas Bagdonas 1906 suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-05-04
486 Stasys Bagdonas 1914 suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1953-01-21 grįžo
487 Ona Bagdonavičienė 1920 tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-17 grįžo
488 Jonas Bagdonavičius suėmimas 1947 Lietuva
489 Vytautas Bagdonavičius 1923 suėmimas 1940 Leningrado sr. mirė kalėjime
490 Antanina Bagdonienė 1900 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
491 Juzefas Bagdziulis 1898 suėmimas Maskvos sr.
492 Antonas Bagdziunas 1908 suėmimas Maskvos sr.
493 Boleslavas Bagdziunas 1924 suėmimas Maskvos sr.
494 Bronislavas Bagdziunas suėmimas Ukraina
495 Juzefas Bagdziunas 1917 suėmimas Maskvos sr.
496 Kazė Baginskaitė suėmimas 1941 Lietuva
497 Pranas Bagočius 1924 suėmimas 1949 Gorkio sr. 1953-04 grįžo
498 Aleksandras Bagonas 1945 tremtis Permės sr. mirė tremtyje
499 Antanas Bagonas 1920 suėmimas 1945 Permės sr. 1946-07-04 grįžo
500 Juzefas Bagrevičius 1905 suėmimas Saratovo sr.