LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Jonas Zibergas 1904 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-30
206152 Anelė Žiemienė 1881 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-18
206153 Marija Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206154 Vilhelmina Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206155 Albinas Rimantas Žiemys 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206156 Bronius Žiemys 1926 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206157 Gediminas Žiemys 1929 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206158 Jonas Žiemys 1940 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206159 Juozas Žiemys 1903 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206160 Vytautas Vladas Žiemys 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206161 Antanas Žiemys 1895 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-05-18
206162 Angelina Žiemytė 1944 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206163 Vilius Zilbergas 1906 Zarasų suėmimas 1945 Magadano sr. 1951-08-23
206164 Aldona Žilėnaitė 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206165 Elena Žilėnaitė 1927 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
206166 Jadvyga Žilėnaitė 1922 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206167 Janina Žilėnaitė 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206168 Genovaitė Žilėnaitė 1940 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206169 Antanas Žilėnas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 grįžo
206170 Bronislavas Žilėnas 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206171 Jonas Žilėnas 1904 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206172 Jurgis Žilėnas 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206173 Stasys Žilėnas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206174 Stasys Valdas Žilėnas 1942 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206175 Stefanija Žilėnienė 1906 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206176 Veronika Žilėnienė 1903 Zarasų suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206177 Antanas Žiliukas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1954-08-15 grįžo
206178 Justas Žiliukas 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206179 Janas Zimondra 1905 Zarasų suėmimas 1941 Komija
206180 Ona Zlataravičienė 1912 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206181 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206182 Lina Zlataravičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206183 Ona Zlotoravičienė 1907 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206184 Liucijonas Zlotoravičius 1906 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206185 Alicija Zlotoravičiūtė 1940 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206186 Gertrūda Zlotoravičiūtė 1934 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206187 Pelagėja Zlotoravičiūtė 1935 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206188 Vladislava Zlotoravičiūtė 1938 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206189 Stanislavas Zubrickis 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206190 Efrosimas Žuchovickis 1914 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr.
206191 Mykolas Župka 1911 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1954-01-23