LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Jonas Zelepienis 1920 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206152 Alfonsas Želepienis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206153 Michalas Želepienis 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-14
206154 Elena Žemaitienė 1913 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206155 Bronius Žemaitis 1914 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206156 Jonas Žemaitis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1956-03-14
206157 Mindaugas Žemaitis 1944 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-13 grįžo
206158 Petras Žemaitis 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-08-19
206159 Petras Žemaitis 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206160 Vytautas Žemaitis Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206161 Jonas Zibergas 1904 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-30
206162 Anelė Žiemienė 1881 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-18
206163 Marija Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206164 Vilhelmina Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206165 Albinas Rimantas Žiemys 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206166 Bronius Žiemys 1926 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206167 Gediminas Žiemys 1929 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206168 Jonas Žiemys 1940 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206169 Juozas Žiemys 1903 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206170 Vytautas Vladas Žiemys 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206171 Antanas Žiemys 1895 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-05-18
206172 Angelina Žiemytė 1944 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206173 Vilius Zilbergas 1906 Zarasų suėmimas 1945 Magadano sr. 1951-08-23
206174 Aldona Žilėnaitė 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206175 Elena Žilėnaitė 1927 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
206176 Jadvyga Žilėnaitė 1922 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206177 Janina Žilėnaitė 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206178 Genovaitė Žilėnaitė 1940 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206179 Antanas Žilėnas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 grįžo
206180 Bronislavas Žilėnas 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206181 Jonas Žilėnas 1904 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206182 Jurgis Žilėnas 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206183 Stasys Žilėnas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206184 Stasys Valdas Žilėnas 1942 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206185 Stefanija Žilėnienė 1906 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206186 Veronika Žilėnienė 1903 Zarasų suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206187 Antanas Žiliukas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1954-08-15 grįžo
206188 Justas Žiliukas 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206189 Janas Zimondra 1905 Zarasų suėmimas 1941 Komija
206190 Ona Zlataravičienė 1912 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206191 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206192 Lina Zlataravičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206193 Ona Zlotoravičienė 1907 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206194 Liucijonas Zlotoravičius 1906 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206195 Alicija Zlotoravičiūtė 1940 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206196 Gertrūda Zlotoravičiūtė 1934 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206197 Pelagėja Zlotoravičiūtė 1935 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206198 Vladislava Zlotoravičiūtė 1938 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206199 Stanislavas Zubrickis 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206200 Efrosimas Žuchovickis 1914 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr.