LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Alfonsas Želepienis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206152 Michalas Želepienis 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-14
206153 Elena Žemaitienė 1913 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206154 Bronius Žemaitis 1914 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206155 Jonas Žemaitis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1956-03-14
206156 Mindaugas Žemaitis 1944 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-13 grįžo
206157 Petras Žemaitis 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-08-19
206158 Petras Žemaitis 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206159 Vytautas Žemaitis Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206160 Jonas Zibergas 1904 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-30
206161 Anelė Žiemienė 1881 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-18
206162 Marija Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206163 Vilhelmina Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206164 Albinas Rimantas Žiemys 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206165 Bronius Žiemys 1926 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206166 Gediminas Žiemys 1929 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206167 Jonas Žiemys 1940 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206168 Juozas Žiemys 1903 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206169 Vytautas Vladas Žiemys 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206170 Antanas Žiemys 1895 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-05-18
206171 Angelina Žiemytė 1944 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206172 Vilius Zilbergas 1906 Zarasų suėmimas 1945 Magadano sr. 1951-08-23
206173 Aldona Žilėnaitė 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206174 Elena Žilėnaitė 1927 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
206175 Jadvyga Žilėnaitė 1922 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206176 Janina Žilėnaitė 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206177 Genovaitė Žilėnaitė 1940 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206178 Antanas Žilėnas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 grįžo
206179 Bronislavas Žilėnas 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206180 Jonas Žilėnas 1904 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206181 Jurgis Žilėnas 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206182 Stasys Žilėnas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206183 Stasys Valdas Žilėnas 1942 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206184 Stefanija Žilėnienė 1906 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206185 Veronika Žilėnienė 1903 Zarasų suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206186 Antanas Žiliukas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1954-08-15 grįžo
206187 Justas Žiliukas 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206188 Janas Zimondra 1905 Zarasų suėmimas 1941 Komija
206189 Ona Zlataravičienė 1912 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206190 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206191 Lina Zlataravičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206192 Ona Zlotoravičienė 1907 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206193 Liucijonas Zlotoravičius 1906 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206194 Alicija Zlotoravičiūtė 1940 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206195 Gertrūda Zlotoravičiūtė 1934 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206196 Pelagėja Zlotoravičiūtė 1935 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206197 Vladislava Zlotoravičiūtė 1938 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206198 Stanislavas Zubrickis 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206199 Efrosimas Žuchovickis 1914 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr.
206200 Mykolas Župka 1911 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1954-01-23