LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Stasys Panavas 1951 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206152 Irena Samajauskaitė 1951 Jurbarko tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-21 grįžo
206153 Danutė Butautaitė 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206154 Danutė Volungevičiūtė 1951 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-09 grįžo
206155 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
206156 Algirdas Bartusevičius 1951 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-06-26 grįžo
206157 Ada Gečaitė 1951 Kelmės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-26
206158 Vida Petrėtytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-09-08 grįžo
206159 Ramutė Ramanauskytė 1951 Raseinių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-12 grįžo
206160 Julija Bankietaitė 1951 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
206161 Vytautas Čižius 1951 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-02-22 grįžo
206162 Aldona Dapšytė 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206163 Antanas Plaipa 1951 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-06-09 grįžo
206164 Adelė Šaulytė 1951 Tauragės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-17 grįžo
206165 Ramutė Jungevičiūtė 1951 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
206166 Danguolė Remezaitė 1951 Plungės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-10-21 grįžo
206167 Angelė Kraujalytė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-14 grįžo
206168 Edvardas Žiaugra 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-06 grįžo
206169 Danutė Valiulytė 1951 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
206170 Janas Lučinskis 1951 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-10-12 grįžo
206171 Janina Mikailionytė 1951 Alytaus tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
206172 Zenonas Spalgenas 1951 Šiaulių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-12-20 grįžo
206173 Petras Vievesis 1951 Alytaus tremtis 1952 Tomsko sr. 1957-08-15 grįžo
206174 Stanislavas Kazlauskas 1951 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-07-06 grįžo
206175 Aldona Barzdenytė 1951 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-19 grįžo
206176 Vincenta Kušlytė 1951 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-07-12 grįžo
206177 Vidmantas Dautaras 1951 Tauragės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
206178 Stasė Peldžiūtė 1951 Anykščių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-08-15 grįžo
206179 Ona Ščiglinskaitė 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-02-16 grįžo
206180 Vitalija Dambrauskaitė 1951 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
206181 Marytė Krušnauskaitė 1951 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-02-06 grįžo
206182 Vladas Beržanskis 1951 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-20 grįžo
206183 Augenija Magdė Ruzgailaitė 1951 Kretingos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
206184 Antanas Gudas 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 grįžo
206185 Telesforas Jonkus 1952 Kretingos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. mirė tremiant
206186 Regina Vaišnoraitė 1952 Kretingos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206187 Juozas Stravinskas 1952 Varėnos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1959-11-14
206188 Galina Dovgialo 1952 Šalčininkų tremtis 1952 Krasnojarsko kr.
206189 Vanda Urbutytė 1952 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1954-07-08 grįžo
206190 Algis Mickūnas 1954 suėmimas Tomsko sr. grįžo
206191 Viktoras Gaižauskas 1955 suėmimas Krasnojarsko kr. grįžo
206192 Vanda Barzinskaitė 1956 tremtis Irkutsko sr. grįžo