LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
51 Petras Abeciūnas 1905 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. mirė tremtyje
52 Rimas Abeciūnas 1935 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12
53 Haris Janis Abelė 1921 Kauno suėmimas 1948 Latvija 1957-08-21
54 Basia Abelevič 1903 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
55 Efroimas Abelevičius 1888 Vilkaviškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
56 Gedalis Abelevičius 1892 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
57 Mina Abeliovienė 1901 represuotas 1941
58 Petras Abeliūnas 1905 Tauragės suėmimas 1945 Archangelsko sr.
59 Anicetas Abelkis 1927 Mažeikių suėmimas 1949 Kemerovo sr. 1960-06-15
60 Justinas Abelkis 1928 Mažeikių suėmimas 1949 Lietuva 1950-12-30
61 Liudas Abelkis 1889 Mažeikių suėmimas 1945 Karelija mirė lageryje
62 Liudvikas Abelkis 1930 Mažeikių suėmimas 1949 Lietuva 1949-12-31
63 Isakas Abelovičius 1938 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-11-10
64 Vaclovas Abišala 1921 Kauno suėmimas 1944 Komija 1956-05-29
65 Antanas Ablačinskas 1897 Plungės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
66 Vladas Ablėnas 1906 Vilniaus suėmimas 1944 Maskvos sr. 1946-02-06
67 Algirdas Ablingis 1925 suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
68 Antanas Ablingis 1879 Plungės suėmimas Karelija
69 Bronius Ablingis 1918 suėmimas 1945 Komija 1954
70 Antanas Ablingskas 1919 suėmimas Saratovo sr. mirė tremiant
71 Albertas Abolevičius 1918 Švenčionių suėmimas 1940 Baltarusija 1941-11-10
72 Petras Aborkus 1915 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
73 Natalija Aborovič 1908 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-02
74 Marytė Aborovičiūtė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-15
75 Uršulė Abraitienė 1897 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-13
76 Vlada Sofija Abraitienė 1911 Kauno represuotas 1941
77 Antanas Abraitis 1911 Marijampolės suėmimas 1944 Kemerovo sr. 1947-08-04
78 Gediminas Abraitis 1921 Švenčionių suėmimas 1945 1948
79 Jonas Abraitis 1891 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
80 Jonas Abraitis 1893 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
81 Juozas Abraitis 1881 Šakių suėmimas 1946 Lietuva 1948-03-19
82 Juozas Abraitis 1917 suėmimas 1945 Komija 1950
83 Juozas Abraitis 1908 Kauno suėmimas 1947 Tiumenės sr. 1954
84 Mikas Abraitis 1907 Kauno suėmimas 1945 Komija 1954
85 Šarūnas Abraitis 1939 Kauno represuotas 1941
86 Stasys Abraitis 1919 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva 1945-09-10
87 Stasys Abraitis 1913 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
88 Vincas Abraitis 1897 Vilkaviškio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
89 Vincas Abraitis 1920 Marijampolės suėmimas 1947 Komija 1955
90 Vincas Abraitis 1895 Kauno suėmimas 1946 Kazachija 1955
91 Vincas Abraitis 1937 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-13
92 Vincas Abraitis 1894 Vilkaviškio suėmimas 1947 Komija 1957-04-13
93 Vincas Abraitis 1903 Kauno represuotas 1941
94 Vladas Abraitis 1914 Vilkaviškio suėmimas 1948 Lietuva
95 Vytautas Abraitis 1936 Šiaulių suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-11-25
96 Marija Abraitytė 1933 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-13
97 Agota Marija Abramavičienė 1906 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-08-13
98 Anelė Abramavičienė 1901 Kauno suėmimas 1946 Magadano sr. 1948-11-29
99 Ieva Abramavičienė 1867 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
100 Janina Abramavičienė 1912 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20