LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
51 Kazys Abaris 1927 Ignalinos suėmimas 1946 Komija 1957-05-11 grįžo
52 Ona Abariūnaitė 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
53 Albina Abariūnaitė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-18 grįžo
54 Viktoras Abariūnas 1906 suėmimas 1946 Kazachija 1953-01-31
55 Vytautas Abariūnas 1942 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
56 Albinas Abarius 1913 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. 1956-05-20
57 Antanas Abarius 1906 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
58 Antanas Abarius 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
59 Jonas Abarius 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1947-10-22
60 Jonas Abarius 1906 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-10-21
61 Jonas Abarius 1887 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
62 Juozas Abarius 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija
63 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
64 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. mirė lageryje
65 Petras Abarius 1912 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva 1945-03-29
66 Povilas Abarius 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
67 Ramūnas Antanas Abarius 1945 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
68 Simonas Abarius 1932 Rokiškio suėmimas 1951 Magadano sr. 1956-07-04
69 Ona Abariūtė 1929 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. 1956-05-08
70 Ona Abariūtė 1929 Rokiškio suėmimas 1950 Krasnojarsko kr. 1956-06-14 grįžo
71 Eleonora Abariūtė 1942 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
72 Valerija Abariūtė 1928 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-08-27 grįžo
73 Kotryna Abartienė 1907 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
74 Bronius Abartis 1902 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 grįžo
75 Edvardas Algirdas Abartis 1928 Plungės suėmimas 1952 Kazachija 1956-08-08
76 Kazys Abartis 1937 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
77 Bronė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
78 Stasė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
79 Uršulė Abarytė Ignalinos represuotas 1941
80 Albinas Abazoris 1923 Biržų suėmimas 1945 Komija
81 Gediminas Abazoris 1925 Biržų suėmimas 1944 Lietuva 1945-08-26
82 Vytautas Abazoris 1920 Biržų suėmimas 1944 Lietuva 1945-08-18
83 Janina Abazorytė 1920 Rokiškio suėmimas 1947 Komija 1952-09-09 grįžo
84 Janas Abcevičius 1923 suėmimas Ukraina
85 Leonas Abdulskis 1912 Klaipėdos suėmimas 1947 Lietuva
86 Ona Abeciūnaitė 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Komija grįžo
87 Algirdas Abeciūnas 1928 Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
88 Algirdas Abeciūnas 1947 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
89 Antanas Abeciūnas 1916 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
90 Ignas Abeciūnas 1876 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. mirė tremtyje
91 Jonas Abeciūnas 1922 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva 1945-12-07
92 Julius Abeciūnas 1927 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
93 Juozas Abeciūnas 1908 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
94 Kazys Abeciūnas 1899 Alytaus suėmimas 1945 Archangelsko sr.
95 Petras Abeciūnas 1905 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. mirė tremtyje
96 Rimas Abeciūnas 1935 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12
97 Sigitas Abeciūnas 1942 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
98 Stasys Abeciūnas 1913 Lazdijų suėmimas 1945 Komija 1956-05-20 negrįžo
99 Antanina Abeciūnienė 1908 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
100 Ona Abeciūnienė 1909 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. grįžo