LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205851 Vincas Užuolas 1900 Zarasų suėmimas 1945 Permės sr. 1955-10-14
205852 Rozalija Vadeišienė 1884 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205853 Henrika Vadišienė 1898 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-08-06 grįžo
205854 Karolina Vadišienė 1884 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-18 grįžo
205855 Vlada Vadišienė 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-03-10 grįžo
205856 Bonifacas Vadišius 1876 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205857 Julijus Vadišius 1894 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956
205858 Julius Vadišius 1894 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-11
205859 Leonas Vadišius 1925 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-10-24 grįžo
205860 Robertas Vadišius 1883 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205861 Romualdas Vadišius 1927 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-08-06 grįžo
205862 Simonas Vadišius 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-18 grįžo
205863 Stanislovas Vadišius 1884 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-03-10 grįžo
205864 Halina Vadišiūtė 1935 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-06 grįžo
205865 Mikalojus Vaicekauskas Zarasų represuotas 1941
205866 Juozas Vaičekauskas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205867 Elzbieta Vaicekauskienė Zarasų represuotas 1941
205868 Pranas Vaičiulis 1904 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-08
205869 Juozas Vaičiūnas 1921 Zarasų suėmimas 1944 Kemerovo sr.
205870 Valerija Vaickienė 1900 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-06-05 grįžo
205871 Juozas Vaickus 1926 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-06-05 grįžo
205872 Vytautas Blažiejus Vaickus 1929 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-06-05 grįžo
205873 Blažiejus Vaickus 1899 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205874 Petras Vaikšnoras 1907 Zarasų suėmimas 1952 Sverdlovsko sr. 1956-06-28 grįžo
205875 Veronika Vaikutienė 1902 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956 grįžo
205876 Albinas Vaikutis 1907 Zarasų suėmimas 1946 Komija mirė lageryje
205877 Albinas Vaikutis 1927 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956 grįžo
205878 Izidorius Vaikutis 1902 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205879 Jonas Vaikutis 1932 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956 grįžo
205880 Lionginas Vaikutis 1918 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-08-18 grįžo
205881 Danutė Vaikutytė 1933 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
205882 Jonas Vainauskas 1907 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205883 Juozas Vainauskas 1921 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. 1956-08-23 grįžo
205884 Stasys Vainauskas 1912 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205885 Kazimiera Vainauskienė 1896 Zarasų tremtis 1947 Tomsko sr. 1956-04-21 grįžo
205886 Kotryna Vainauskienė 1898 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205887 Liucija Vainienė 1912 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205888 Veronika Vainienė 1901 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-13 negrįžo
205889 Mykolas Vainiūnas 1904 Zarasų suėmimas 1945 Chabarovsko kr. 1954-07-16
205890 Vytautas Vainiūnas 1926 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
205891 Antanas Vainius 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205892 Kostas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205893 Kostas Vainius 1923 Zarasų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
205894 Pranas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1946
205895 Vincas Vainius 1885 Zarasų suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1957-06-14 negrįžo
205896 Ona Vainiūtė 1922 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-13 negrįžo
205897 Marytė Vainiūtė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205898 Mikalojus Vainorauskas 1893 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr.
205899 Elžbieta Vainorauskienė 1884 Zarasų suėmimas 1941 Kemerovo sr. mirė lageryje
205900 Juozas Vainys 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-03-29