LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206201 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
206202 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206203 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206204 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206205 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206206 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206207 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206208 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206209 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206210 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206211 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206212 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206213 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206214 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206215 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206216 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206217 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206218 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206219 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206220 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206221 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206222 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206223 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206224 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206225 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206226 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206227 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206228 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206229 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206230 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206231 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206232 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206233 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206234 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206235 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206236 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206237 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206238 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206239 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206240 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206241 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206242 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206243 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206244 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206245 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206246 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206247 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206248 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206249 Asta Mockaitytė 1941 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-06-11 grįžo
206250 Stasys Jucius 1948 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje