LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205801 Janina Žutautaitė 1924 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205802 Teresė Žutautaitė 1930 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205803 Elena Žutautaitė 1937 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
205804 Stasė Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205805 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205806 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
205807 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
205808 Paulina Žutautaitė 1932 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205809 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205810 Aleksandras Žutautas 1936 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
205811 Algirdas Žutautas 1947 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
205812 Antanas Žutautas 1941 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205813 Augustinas Žutautas 1934 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
205814 Ciprijonas Žutautas 1905 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
205815 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205816 Jonas Žutautas 1886 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205817 Jonas Žutautas 1938 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
205818 Jonas Žutautas 1932 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205819 Jonas Žutautas 1884 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205820 Juozas Žutautas 1894 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205821 Juozas Žutautas 1944 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205822 Juozas Žutautas 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
205823 Juozas Žutautas 1933 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-10 grįžo
205824 Kazys Žutautas 1946 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. mirė tremtyje
205825 Kazys Žutautas 1930 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-19 grįžo
205826 Kleopas Žutautas 1870 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205827 Napoleonas Žutautas 1909 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205828 Petras Žutautas 1942 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
205829 Povilas Žutautas 1939 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205830 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
205831 Pranas Žutautas 1886 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205832 Stasys Žutautas 1924 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
205833 Vincas Žutautas 1885 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205834 Vincas Žutautas 1903 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205835 Vincas Žutautas 1927 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205836 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
205837 Apolonija Žutautienė 1884 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205838 Bronė Žutautienė 1895 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
205839 Cecilija Žutautienė 1887 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
205840 Julijona Žutautienė 1885 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
205841 Juzė Žutautienė 1903 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
205842 Kazimiera Žutautienė 1909 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
205843 Konstancija Žutautienė 1923 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1960-02-20 grįžo
205844 Leonora Žutautienė 1888 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205845 Olga Žutautienė 1916 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
205846 Ona Žutautienė 1899 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205847 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205848 Paulina Žutautienė 1897 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205849 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205850 Vanda Žutautienė 1920 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.