LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205801 Romualdas Ubonis 1942 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205802 Laima Ubonytė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205803 Irena Uborevičiūtė 1943 Zarasų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-05-14
205804 Bronius Ūdras 1905 Zarasų suėmimas 1947 Tiumenės sr. 1956-05-08 grįžo
205805 Antanas Umbrasas 1937 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205806 Bronius Umbrasas 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205807 Edvardas Umbrasas 1911 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1954-10-29
205808 Juozas Umbrasas 1930 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205809 Nikodemas Umbrasas 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205810 Petras Umbrasas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205811 Petras Umbrasas 1934 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205812 Zofija Umbrasienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205813 Vytautė Kristina Urbanaitė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205814 Algirdas Urbanas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Komija grįžo
205815 Balys Urbanas 1891 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205816 Jonas Urbanas 1895 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205817 Marcelis Urbanas 1884 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė tremiant
205818 Stasys Urbanas 1921 Zarasų suėmimas 1944 Archangelsko sr. grįžo
205819 Stasys Urbanas 1922 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
205820 Vincas Urbanas 1925 Zarasų suėmimas 1944 Komija grįžo
205821 Adolfas Urbanas 1936 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205822 Povilas Urbanas 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205823 Valentinas Urbanas 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205824 Urbanienė Zarasų represuotas 1941
205825 Julija Urbanienė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205826 Adelė Urbonaitė 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
205827 Danutė Urbonaitė 1935 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205828 Genė Urbonaitė 1944 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205829 Veronika Urbonaitė 1909 Zarasų suėmimas 1945 Čeliabinsko sr. mirė lageryje
205830 Algirdas Urbonas 1924 Zarasų suėmimas 1948 Komija grįžo
205831 Bronius Urbonas 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
205832 Jonas Urbonas 1931 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205833 Petras Urbonas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Mordovija mirė tremtyje
205834 Petras Urbonas 1926 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205835 Stasys Urbonas 1913 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1964-07-03 negrįžo
205836 Julija Urbonienė 1919 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
205837 Karolina Urbonienė 1860 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė kalėjime
205838 Vytautas Urnevičius 1929 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1955-01-08
205839 Teklė Urvinienė 1921 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr. 1951-01 grįžo
205840 Povilas Urvinis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205841 Povilas Urvinis 1895 Zarasų suėmimas 1941 Komija grįžo
205842 Stasė Urvinytė 1944 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr. mirė tremtyje
205843 Liucija Urvinytė 1941 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr.
205844 Chavronija Usačiova 1933 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-03-10 negrįžo
205845 Klavdija Usačiova 1935 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-10-23 negrįžo
205846 Matriona Usačiova 1897 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-10-23 negrįžo
205847 Melanija Usačiova 1930 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-03-10 negrįžo
205848 Michailas Usačiovas 1917 Zarasų suėmimas 1941 Vologdos sr.
205849 Milicejus Usačiovas 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-10-23 negrįžo
205850 Piotras Usačiovas 1933 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-10-23 negrįžo