LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205801 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205802 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
205803 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
205804 Paulina Žutautaitė 1932 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205805 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205806 Aleksandras Žutautas 1936 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
205807 Algirdas Žutautas 1947 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
205808 Antanas Žutautas 1941 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205809 Augustinas Žutautas 1934 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
205810 Ciprijonas Žutautas 1905 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
205811 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205812 Jonas Žutautas 1886 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205813 Jonas Žutautas 1938 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
205814 Jonas Žutautas 1932 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205815 Jonas Žutautas 1884 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
205816 Juozas Žutautas 1894 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205817 Juozas Žutautas 1944 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205818 Juozas Žutautas 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
205819 Juozas Žutautas 1933 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-10 grįžo
205820 Kazys Žutautas 1946 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. mirė tremtyje
205821 Kazys Žutautas 1930 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-19 grįžo
205822 Kleopas Žutautas 1870 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205823 Napoleonas Žutautas 1909 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205824 Petras Žutautas 1942 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
205825 Povilas Žutautas 1939 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205826 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
205827 Pranas Žutautas 1886 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205828 Stasys Žutautas 1924 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
205829 Vincas Žutautas 1885 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205830 Vincas Žutautas 1903 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205831 Vincas Žutautas 1927 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205832 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
205833 Apolonija Žutautienė 1884 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
205834 Bronė Žutautienė 1895 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
205835 Cecilija Žutautienė 1887 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
205836 Julijona Žutautienė 1885 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
205837 Juzė Žutautienė 1903 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
205838 Kazimiera Žutautienė 1909 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
205839 Konstancija Žutautienė 1923 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1960-02-20 grįžo
205840 Leonora Žutautienė 1888 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205841 Olga Žutautienė 1916 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
205842 Ona Žutautienė 1899 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205843 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
205844 Paulina Žutautienė 1897 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
205845 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205846 Vanda Žutautienė 1920 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
205847 Julija Zutkienė 1916 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
205848 Romualdas Zutkis 1942 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
205849 Zita Zutkytė 1947 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
205850 Marijona Žuvelaitienė 1893 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08