LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206152 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206153 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206154 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206155 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206156 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206157 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206158 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206159 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206160 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206161 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206162 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206163 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206164 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206165 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206166 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206167 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206168 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206169 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206170 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206171 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206172 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206173 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206174 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206175 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206176 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206177 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206178 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206179 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206180 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206181 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206182 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206183 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206184 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206185 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206186 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206187 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206188 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206189 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206190 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206191 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo