LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
251 Rita Gebrauskaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-08-28 grįžo
252 Pelagėja Gavrilova 1951 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-04-30 grįžo
253 Julius Gasiūnas 1951 Šiaulių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1954-04-14 grįžo
254 Rimtautė Galiauskaitė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-18 grįžo
255 Ina Gaižutytė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-01-31 grįžo
256 Stasė Gaivenytė 1951 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-22 grįžo
257 Aušra Gadliauskaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-15 grįžo
258 Irena Gabalytė 1951 Mažeikių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-15 grįžo
259 Regina Erciūtė 1951 Šilalės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1956-06-25 grįžo
260 Rita Eivaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-15 grįžo
261 Alvydas Einikis 1951 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
262 Eugenija Eglinskaitė 1951 Klaipėdos suėmimas 1952 Kazachija 1953-07-20 grįžo
263 Grasilda Dukštaitė 1951 Šalčininkų tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-05-14 grįžo
264 Dalutė Dubinskaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-12-28 grįžo
265 Antanas Drūlia 1951 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-02-06 grįžo
266 Vaclova Dromantaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-05-05 grįžo
267 Ona Doveikaitė 1951 Akmenės tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremiant
268 Kristina Dogel 1951 Šalčininkų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
269 Onutė Deniušytė 1951 tremtis Irkutsko sr. grįžo
270 Genė Davalgaitė 1951 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 grįžo
271 Vidmantas Dautaras 1951 Tauragės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
272 Ona Aldona Daukšytė 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-10-19 grįžo
273 Aldona Dapšytė 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
274 Hubertas Dapkus 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
275 Vytautas Danilevičius 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1953-07-18 grįžo
276 Vanda Danielytė 1951 tremtis Tomsko sr. grįžo
277 Vitalija Dambrauskaitė 1951 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
278 Vida Damašytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-04-24 grįžo
279 Vitalija Dackytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-11 grįžo
280 Vytautas Čižius 1951 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-02-22 grįžo
281 Mildutė Čižikaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
282 Vaclovas Vytas Čibirka 1951 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-02-12 grįžo
283 Danutė Čiapaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
284 Marytė Čiapaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
285 Antanas Česnavičius 1951 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-04-02
286 Kęstutis Černiauskas 1951 Alytaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25
287 Rimantas Čereška 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremiant
288 Rimantas Butkus 1951 Raseinių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1960-02-25 grįžo
289 Danutė Butautaitė 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremtyje
290 Ignas Burgis 1951 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
291 Bronius Buivys 1951 tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-25 grįžo
292 Danielius Buinickas 1951 Alytaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-08-19 grįžo
293 Rima Budrytė 1951 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
294 Elena Borusevičiūtė 1951 tremtis Krasnojarsko kr. grįžo
295 Romualdas Boguckis 1951 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
296 Eugenijus Bočkus 1951 Klaipėdos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
297 Birutė Birbalaitė 1951 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
298 Genutė Biekšaitė 1951 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-10-30 grįžo
299 Juzefas Besekirskis 1951 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
300 Vladas Beržanskis 1951 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-20 grįžo