LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
601 Didzbardis Marijampolės nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
602 Stasė Didžpetrytė suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
603 Didžvardis Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
604 Feliksas Dikšas Pakruojo nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
605 Klemas Dikšas Joniškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
606 Kostas Dikšas Joniškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
607 Stasys Dikšas Ignalinos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
608 Mečys Dilys suėmimas 1941 Komija
609 Leonas Dimbelis suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
610 Petras Dimbelis Ignalinos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
611 Luisas Diopratas suėmimas 1941 Kalugos sr.
612 Žanas Dioranas suėmimas 1941 Kalugos sr.
613 Dirmeikienė Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
614 Bronius Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
615 Kostas Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
616 Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
617 Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
618 Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
619 Augustinas Dirvelė suėmimas 1947 Komija mirė lageryje
620 Dobelienė Radviliškio nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
621 Dobelis Radviliškio nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
622 Jonas Dobilaitis Raseinių suėmimas 1949 Lietuva
623 Onutė Dobilaitytė suėmimas 1947 Lietuva grįžo
624 Dobrovolskis Kaišiadorių suėmimas Saratovo sr. mirė lageryje
625 Dobrovolskis suėmimas 1941 Baltarusija mirė kalėjime
626 Benediktas Dobrovolskis Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
627 Kasparas Dobrovolskis Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
628 Stasys Dobrovolskis Anykščių suėmimas 1945 Komija
629 Vaclovas Dokšas Plungės suėmimas 1945 Karelija grįžo
630 Dolumbauskaitė Kelmės tremtis 1941
631 Jevtichijus Dolženkovas Trakų suėmimas 1944 Lietuva
632 Adolfas Dominauskas Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
633 Aloyzas Dominauskas Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
634 Stasys Dominauskas Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
635 Joana Dominauskienė Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
636 Donėla Skuodo suėmimas Latvija mirė lageryje
637 Ieva Dorilienė Jurbarko represuotas 1941
638 Janas Doroškevičius suėmimas Saratovo sr. 1946-03-
639 Sergejus Doroškinas suėmimas 1941 Komija
640 Dovidėnas Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
641 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
642 Andrius Dragūnas tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
643 Petras Dragūnas suėmimas 1945 Lietuva
644 Birutė Drakšaitė Kretingos represuotas 1941
645 Adolfas Drakšas Kretingos suėmimas 1947 Kazachija 1956-05-06
646 Jurgis Draskinis Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
647 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
648 Valys Drazdauskas Kauno represuotas 1941
649 Augustas Drevinskas suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-12
650 Jokūbas Drevinskas nužudytas 1941 Lietuva nužudytas