LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Ašmonas Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
102 Pranas Ašmontas suėmimas 1947 Kazachija 1957-02-19
103 Mykolas Astikas Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
104 Stasys Astikas Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
105 Vladislovas Astikas Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
106 Astrauskas Kauno nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
107 Astrauskas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
108 Eduardas Astrauskas nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
109 Juozas Astrauskas Vilkaviškio tremtis 1950 Komija
110 Stasys Astrauskas Raseinių tremtis 1941
111 Vladas Astrauskas suėmimas 1941 Komija
112 Astrauskienė Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva
113 Bronius Atkočius nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
114 Juozas Audėjus Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva 1948-04-25
115 Antanas Audinis Šilalės suėmimas 1948 Lietuva 1950
116 Liudvikas Audzė suėmimas 1941 Krasnojarsko kr.
117 Stasys Augaitis Tauragės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
118 Jonas Augonis suėmimas 1945 Lietuva
119 Ignas Augulis Alytaus nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
120 Jonas Augustinavičius Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
121 Jonas Aukščionis suėmimas 1941 Komija
122 Bronius Aukštikalnis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
123 Aukštuolis Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
124 Pranas Auryla suėmimas Komija
125 Dominykas Auškalnis Šilalės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
126 Juozas Autukevičius Širvintų nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
127 Aleksandras Avlasevičius Utenos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
128 Ignas Ąžuolas suėmimas 1941 Komija
129 Vincas Babavičius nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
130 Babelis Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
131 Pranas Babenskis nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
132 Janas Babičius suėmimas 1939 Lietuva
133 Juozas Babilius Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
134 Alfonsas Babrauskas Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
135 Jurgis Babrauskas Utenos suėmimas 1944 Komija grįžo
136 Simonas Baburinas suėmimas Ukraina
137 Saliamonas Bacevičius nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
138 Edvardas Bačianskas Šiaulių suėmimas 1947 Kazachija
139 Juozas Bačianskas Radviliškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
140 Stefanas Bačiulis Vilniaus suėmimas Saratovo sr.
141 Genė Bačkauskienė tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
142 Elena Bagdanavičienė Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva
143 Jonas Bagdonavičius suėmimas 1947 Lietuva
144 Bronislavas Bagdziunas suėmimas Ukraina
145 Kazė Baginskaitė suėmimas 1941 Lietuva
146 Jonas Bagočiūnas Utenos suėmimas 1945 Lietuva
147 Kazys Baika nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
148 Vladimiras Baika suėmimas 1941 Archangelsko sr.
149 Valė Bajalytė Joniškio tremtis 1941 Kazachija 1954-12-10
150 Juozas Bajoras suėmimas Lietuva