LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Alfonsas Želepienis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206202 Michalas Želepienis 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-14
206203 Elena Žemaitienė 1913 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206204 Bronius Žemaitis 1914 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206205 Jonas Žemaitis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1956-03-14
206206 Mindaugas Žemaitis 1944 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-13 grįžo
206207 Petras Žemaitis 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-08-19
206208 Petras Žemaitis 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206209 Vytautas Žemaitis Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206210 Jonas Zibergas 1904 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-30
206211 Anelė Žiemienė 1881 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-18
206212 Marija Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206213 Vilhelmina Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206214 Albinas Rimantas Žiemys 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206215 Bronius Žiemys 1926 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206216 Gediminas Žiemys 1929 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206217 Jonas Žiemys 1940 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206218 Juozas Žiemys 1903 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206219 Vytautas Vladas Žiemys 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
206220 Antanas Žiemys 1895 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-05-18
206221 Angelina Žiemytė 1944 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206222 Vilius Zilbergas 1906 Zarasų suėmimas 1945 Magadano sr. 1951-08-23
206223 Aldona Žilėnaitė 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206224 Elena Žilėnaitė 1927 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
206225 Jadvyga Žilėnaitė 1922 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206226 Janina Žilėnaitė 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206227 Genovaitė Žilėnaitė 1940 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206228 Antanas Žilėnas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 grįžo
206229 Bronislavas Žilėnas 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206230 Jonas Žilėnas 1904 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206231 Jurgis Žilėnas 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206232 Stasys Žilėnas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206233 Stasys Valdas Žilėnas 1942 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206234 Stefanija Žilėnienė 1906 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206235 Veronika Žilėnienė 1903 Zarasų suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
206236 Antanas Žiliukas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1954-08-15 grįžo
206237 Justas Žiliukas 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206238 Janas Zimondra 1905 Zarasų suėmimas 1941 Komija
206239 Ona Zlataravičienė 1912 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206240 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206241 Lina Zlataravičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206242 Ona Zlotoravičienė 1907 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206243 Liucijonas Zlotoravičius 1906 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206244 Alicija Zlotoravičiūtė 1940 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206245 Gertrūda Zlotoravičiūtė 1934 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206246 Pelagėja Zlotoravičiūtė 1935 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206247 Vladislava Zlotoravičiūtė 1938 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206248 Stanislavas Zubrickis 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206249 Efrosimas Žuchovickis 1914 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr.
206250 Mykolas Župka 1911 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1954-01-23