LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Janina Žutautaitė 1924 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
402 Magdalena Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
403 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
404 Stanislava Žutautaitė 1935 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
405 Leokadija Žutautaitė 1928 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-06-16 grįžo
406 Vladė Žutautaitė 1933 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
407 Sofija Žutautaitė 1930 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
408 Ona Žutautaitė 1933 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
409 Felicija Žutautaitė 1917 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
410 Kostas Žusinas 1880 Alytaus tremtis 1945 Permės sr.
411 Uršulė Zurzienė 1889 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-26 grįžo
412 Anelė Žuromskienė 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
413 Juozas Žuromskas 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
414 Marytė Žuromskaitė 1926 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
415 Peiza Žurnamerienė 1888 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-07-12
416 Zita Zurlytė 1941 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
417 Vincas Zurlys 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
418 Pranas Zurlys 1880 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
419 Juozas Zurlys 1929 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
420 Andrius Zurlys 1885 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
421 Veronika Zurlienė 1917 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
422 Marija Zurlienė 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
423 Izabelė Zurlienė 1898 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
424 Albina Žurinskienė 1907 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-05-29 grįžo
425 Ignas Žurinskas 1896 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-05-29 grįžo
426 Antanas Žurinskas 1930 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-05-29 grįžo
427 Alfonsas Žurinskas 1933 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10
428 Elena Žurinskaitė 1937 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
429 Genė Žurinskaitė 1939 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10
430 Veronika Zurbienė 1916 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-10 grįžo
431 Padencija Zurbienė 1874 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-10 grįžo
432 Steponas Zurba 1901 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-12-10 grįžo
433 Janina Žurauskienė 1905 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1954 grįžo
434 Vincenta Žurauskienė Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-27 grįžo
435 Veronika Žurauskienė 1898 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
436 Monika Žurauskienė 1909 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
437 Marijona Žurauskienė 1874 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
438 Joana Žurauskienė 1902 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
439 Irma Žurauskienė 1908 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1958-06-20
440 Elena Žurauskienė 1910 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
441 Balbina Žurauskienė 1871 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1960 negrįžo
442 Vytautas Žurauskas 1930 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
443 Vykintas Žurauskas 1937 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
444 Stasys Žurauskas 1925 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
445 Smaidis Žurauskas 1947 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1958-06-20
446 Rimantas Žurauskas 1934 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
447 Ramutis Jonas Žurauskas 1935 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
448 Pranas Žurauskas 1944 Pakruojo tremtis 1948 Buriatija 1955-12-02 grįžo
449 Pranas Žurauskas 1941 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
450 Juozas Žurauskas 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo