LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
251 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
252 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
253 Veronika Žvinienė 1900 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-21 grįžo
254 Uršulė Žvinienė 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1959-12-06 grįžo
255 Stasė Žvinienė 1906 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
256 Petronėlė Žvinienė 1869 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-25 grįžo
257 Monika Žvinienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
258 Feliksas Žvinglys 1893 Ukmergės tremtis 1949 1957-10-16
259 Ona Žvinglienė 1900 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-03-13 grįžo
260 Agota Žvingilienė 1892 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
261 Matilda Teresė Žvingilaitė 1910 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr.
262 Jurgis Žvingila 1887 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
263 Jonas Žvingila 1874 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
264 Magdė Žvingelienė 1852 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
265 Albina Žvinakytė 1932 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
266 Ona Žvinakytė 1938 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
267 Vladė Žvinakytė 1920 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
268 Juozas Žvinakis 1890 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
269 Juozas Žvinakis 1942 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
270 Juozas Žvinakis 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
271 Julius Žvinakis 1903 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
272 Jonas Žvinakis 1944 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
273 Antanas Žvinakis 1931 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
274 Antanas Žvinakis 1946 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
275 Albinas Žvinakis 1912 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
276 Vlada Žvinakienė 1901 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
277 Kunigunda Žvinakienė 1904 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
278 Izabelė Žvinakienė 1890 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
279 Rasa Žvinakevičiūtė 1936 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
280 Vytautas Žvinakevičius 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
281 Antanas Žvinakevičius 1900 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
282 Paulina Žvinakevičienė 1902 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
283 Cecilija Žvinakevičienė 1875 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
284 Anelė Žvinakevičienė 1906 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
285 Vladas Žvinakas 1908 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
286 Monika Žvinakaitė 1929 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-13 grįžo
287 Stasė Žvinakaitė 1918 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
288 Emilija Zvilnienė 1902 Biržų tremtis 1941
289 Augustas Zvilna 1934 Biržų tremtis 1941
290 Monika Žvilauskienė 1906 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
291 Antanas Žvilauskas 1895 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
292 Adolfas Žvilauskas 1935 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
293 Bronė Žvilauskaitė 1930 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
294 Limutė Žvilauskaitė 1947 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
295 Pranas Žvikevičius 1923 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
296 Antonas Žvikevičius 1906 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-29
297 Stefanija Žvikevič 1903 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr.
298 Stanislava Žvikevič 1909 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-29
299 Konstancija Žvikevič 1924 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
300 Teklė Žvigaitytė 1913 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 grįžo