LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pyškino Troickojė (d. Pervomajskojė)

Rajonas: Pyškino Troickojės (d. Pervomajskio)

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR