LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Južnyj

Rajonas: Kosichos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR