LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Staraja Barda (d. Krasnogorskojė)

Rajonas: Staraja Bardos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR