LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kija

Rajonas: im. Lazo

Kraštas/respublika: Chabarovsko kr.

Valstybė: RSFSR