LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Opornas

Rajonas: im. Lazo

Kraštas/respublika: Chabarovsko kr.

Valstybė: RSFSR