LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bachtajus (kol. „Stalinskaja pravda“, vėliau Bachtajaus sovch.), Alarskio, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR