LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Toniai (kol. „Zavety Iljičia"), Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR