LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Olzonai (Kujbyševo kol.), Bajandajaus, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR