LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Leninskis, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR