LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremchovas, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR