LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kurtujus, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR