LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bogatyrius, Nižneudinsko, Irkutsko sr., RSFSR