LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kočergatas, Sliudiankos, Irkutsko sr., RSFSR