LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Safronovka, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR