LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sarančetas , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR